horso by themepul

15. 11. 2019 – Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 15. novembra, bomo osmič obeleževali dan slovenske hrane, ki ga je vlada razglasila leta 2012. Na ta dan poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. V okviru dneva slovenske hrane poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), v katerega so  vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi.

Glavni namen tega projekta je ozaveščanje mladih o:

  • pomenu zajtrkovanja in uživanja, lokalno pridelane, zdrave in uravnotežene hrane
  • pomenu kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in ohranjanja čistega okolja
  • postopkih pridelave in predelave hrane ter dejavnostih na kmetijskem področju.

V projektu so posebej izpostavljene posamezne kmetijske panoge: prireja mleka, pridelava žit, čebelarstvo in sadjarstvo. Pomemben poudarek je tudi na splošnem ozaveščanju mladih o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Po priporočilih ministrstva je tradicionalni slovenski zajtrk sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka.

Vlada RS je oktobra 2012 sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru. Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.
Zakaj lokalno pridelana hrana?

  • Je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost.
  • Zaradi bližine proizvodnje se zanjo lahko uporablja manj aditivov, kot so na primer konzervansi in barvila, taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu.
  • Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti in zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane.
  • Z izbiro lokalne hrane ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.

Letošnja vsebina dneva slovenske hrane se osredotoča na pomen zdravih tal in njihovo vlogo pri pridelavi kakovostne ter zdrave hrane.

Dostopnost