DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Za vsakega učenca, ki je bil prepoznan kot nadarjen, se oblikuje individualizirani program (IP) za tekoče šolsko leto. V okviru dela z nadarjenimi učenci na šoli potekajo različne dejavnosti, učenci so povabljeni k dodatnemu pouku, interesnim dejavnostim in dodatnim dejavnostim, organiziranim posebej zanje. V septembru učenci oddajo obrazec, v katerega zapišejo svoje želje in načrte, ob zaključku pouka pa pregledajo svoje delo v šolskem letu.

ODKRIVANJE IN IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

Na podlagi opazovanja učencev med rednim VIZ delom bodo razredniki 4. razreda v sodelovanju z učitelji iz 3. razreda predlagali seznam učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Potencialno nadarjeni učenci so seveda lahko prepoznani tudi v višjih razredih. Oblikovali bomo seznam učencev, ki bi lahko bili nadarjeni (november), pridobili soglasja staršev, sledilo bo izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic učiteljev (december) ter testiranje ustvarjalnosti in intelektualnih sposobnosti, ki ga opravi zunanji psiholog (februar oz. marec). V aprilu se na KUZ učitelje seznani z rezultati testiranja in potrdi seznam učencev, ki so prepoznani kot nadarjeni, starši so z rezultati obveščeni na sestanku (prisoten tudi psiholog, ki izvede testiranje). Za učence, ki dosežejo kriterij nadarjenosti, se pripravi IP, v dejavnosti pa se vključijo z novim šolskim letom.

Marta Gorjup

koordinatorka dela z nadarjenimi učenci