Hišni red določa pravila, ki smo jih dolžni upoštevati vsi: učenci, delavci in obiskovalci šole. Spoštovanje in upoštevanje hišnega reda omogoča nemoten potek pouka in pomeni lepše, prijetnejše življenje za vse nas.

Hišni red

Dopolnitev hišnega reda v času COVID-19