10. 4. 2020

Vidmar       DRU

9. 4. 2020

Vidmar          GUM       ŠPO           DRU        NRA        NŠP

8. 4. 2020

Športni dan

7. 4. 2020

Vidmar        DRU        TJA       NŠP

6. 4. 2020

Vidmar          TJA          ŠPO

3. 4. 2020

Vidmar         GUM        DRU

2. 4. 2020

Vidmar        ŠPO      DRU      GUM       NŠP      NRA

1.4. 2020

Vidmar       ŠPO        TJA        NRA

31. 3. 2020

Vidmar        DRU        TJA         NŠP

30. 3. 2020

Vidmar        TJA         ŠPO       N2N

27. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar        DRU

26. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar         ŠPO         DRU         NŠP

NRA   naloge so za dva tedna (razporedite si delo)

25. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar     TJA     ŠPO      N2N      NRA

24. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar        TJA         DRU         NŠP

23. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar         TJA       N2N        ŠPO

20. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar      DRU       GUM

19. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar      ŠPO      DRU       GUM

18. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar        TJA     NRA        ŠPO

17. 3. 2020 – navodila za delo

Vidmar     TJA

16. 3. 2020 – Navodila za delo

5.a – obvestilo   N2N   ŠPO      TJA