horso by themepul

Varno s soncem

Projekt Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Namen projekta je učence seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno.

Vodja projekta Janja Sunčič