horso by themepul

Varno s soncem

Projekt Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Namen projekta je učence seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno.

Vodja projekta Janja Sunčič

IZVEDBA 2021/22

V letošnjem šolskem letu, 2021-2022, je na naši šoli potekal projekt Varno s soncem. V projekt so bili vključeni tako učenci razredne stopnje, kot učenci predmetne stopnje. Preko uradne prijave smo prejeli napotke in gradivo za delo. Od marca naprej smo seznanjali učence s problematiko in osnovnimi načeli zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Na šoli smo izvajali različne dejavnosti (izdelava plakata, merjenje sence, temperature, vremena…). V okviru projekta upoštevamo nasvete in priporočila NIJZ in se trudimo spodbujati zdravo izpostavljenost sončnim žarkom.

Projekt se je izvajal preko različnih dejavnostih, sledili smo ciljem, ki so bili zadani ob pričetku šolskega leta 2021- 2022. Načrt projekta in cilji so bili učiteljem predstavljeni v ustni in pisni obliki .Kot koordinator projekta in tudi kot izvajalka sem ažurno skrbela in bila dejavna, da se je projekt izvajal na podlagi zastavljenih ciljev. Kot specialna in rehabilitacijska pedagoginja sem se trudila, da so bili učenci čimbolj vpeti v različne dejavnosti, posvete, razredne ure, kjer imajo učenci možnost diskusije na temo. Različne dejavnosti in aktivnosti smo  izvajali učenčevi starosti primerno. Učence in starše smo spodbujali k uporabi naravne zaščite (primerna oblačila, klobuk, čepica s ščitnikom, kakovostna sončna očala). Šola poskrbi, da imajo učenci vedno na razpolago dovolj tekočine (čaj, voda). Na naši šoli si prizadevamo, da bi starši in učenci ozavestili škodljivosti sončnih žarkov ter zaščito pred le temi.

Dejavnosti po razredih

V okviru dodatne strokovne pomoči so učenci z vodenjem naredili tabelo za vpisovanje podatkov o vremenu. Z učenci s posebnimi potrebami sem v okviru dodatne strokovne pomoči diskutirali o tej temi. Pogledali smo si tudi gradivo in razne posnetke na spletnih straneh. Učenci so preko izkušnje usvajali tudi teoretično znanje.

V okviru svetovnega dneva Sonca so se učenci na razrednih urah pogovarjali in izdelovali plakate, likovno poustvarjali o pozitivnih in negativnih vplivih sonca ter o zaščiti.

Učenci drugih razredov so v okviru dejavnosti obiskali Botanični vrt. Pred odhodom so se učenci namazali z zaščitno kremo ter si nadeli pokrivala. Počivali so v senci, pod drevesi.

Planinski krožek: učenci razredne stopnje se v okviru planinskega krožka udeležujejo pohodov v gore, planine…Učenci se preko mentorjev ozaveščajo o škodljivostih sonca, zaščiti pred soncem, predvsem v gorah, ko je sonce za kožo še toliko bolj nevarno. Otroci tudi pozimi na izlet prinesejo sončno kremo. Opozarjamo jih na pokrivala in ustrezna oblačila, ki nas zaščitijo pred sončnimi žarki.

Prvošolci smo na taboru v Kranjsko Gori poskrbeli za varnost pred sončnimi žarki. Preden smo se podali na dogodivščino s Kekcem, smo kožo zaščitili s kremo za sončenje, naše glave pa s kapami, ki so nam jih izdelale učiteljice. Vemo, kako pomembno je, da se zaščitimo pred sončnimi žarki.

V mesecu maju in juniju so učenci drugih razredov v skupinah izdelali risbe, ki so vezane na projekt. Imeli so proste roke in uporabili lastno domišljijo pri svojih izdelkih. Ves čas projekta smo se pred odhodom na šolsko igrišče namazali z zaščitno kremo.

V petih razredih smo pri naravoslovju spoznali moč sonca in njegov pomen. Učenci so se srečali s  pojmom UV-sevanja in spoznali vrste UV žarkov ter spoznali njihove pozitivne in negativne vplive na naše zdravje. Izdelali smo piktograme o zaščiti pred soncem. Odšli smo na obisk v šolsko knjižnico in tam poiskali knjige o soncu. S pomočjo izbranih knjig smo naredili plakate o pomenu sonca na človekovo zdravje. Pri pouku ali med poukom, ko je učencem padla pozornost ali so bili nekoliko manj pripravljeni za delo in tudi na koncu športne vzgoje, za sprostitveno dejavnost, smo naredili položaj joge – pozdrav soncu. Pod drobnogled smo vzeli različne sončne kreme, si pogledali njihovo sestavo in jih med seboj primerjali. Bili smo tudi ustvarjalni in naslikali gozd v toplih barvah – barvah sonca, barvali smo sončne mandale. Preizkusili smo se tudi v poeziji in pri slovenščini napisali pesmi o soncu. Vsebino smo povezali z učnimi vsebinami pri vseh šolskih predmetih.

Večinoma poslušamo in beremo samo o tem, kako škodljivo je sonce. Toda sonce je tudi nujno za zdravje, predvsem močne učinke ima na izboljšanje volje in psihičnega zdravja. Tako smo se v 2.a odločili, da smo na prvi poletni dan, 21. 6. 2022, posvetili soncu prav posebno priložnost – brez sonca si namreč življenja na Zemlji sploh ne moremo predstavljati. Prijetno jutranje sonce nas je vabilo ven, kjer smo začeli z jogo in s pozdravom sonca razmigali naše telo. Preko pogovora smo spoznali, da nam sonce marsikaj daje, ampak tudi to, da moramo biti v poletnih mesecih previdni in se v najhujši pripeki skriti pred njim v senco drevesa ali pod senčnik. Naše sončne risbe so nam pričarale poletje, ki nas že toplo pričakuje. Želimo vam veliko sončnih dni.

  • Učenci predmetne stopnje so v okviru projekta izvajali različne dejavnosti:

Skozi celo leto je učiteljica kemije in naravoslovja učence aktivno opozarjala in ozaveščala o nevarnosti prekomerne izpostavljenosti soncu (predvsem v času, ko je sevanje največje)

  • Pri naravoslovju v 7. razredu smo pri temi Svetloba obravnavali vpliv in učinke sonca na človeka.
  • Pri biologijo v 8. razredu smo pri temi Koža govorili o poškodbah in boleznih kože, do katerih pride zaradi prevelikega izpostavljanja sevanju.
  • Učence sem opozorila na nevarnost obiskovanja solarijev.
  • Pogovarjali smo se o zaščitnih sredstvih in načinih zaščite pred sončnim sevanjem.

 

Views: 11
Dostopnost