horso by themepul

Teaching to be

Podpora učiteljevi poklicni rasti in dobremu psihofizičnemu počutju na področju socialnega in
čustvenega učenja”. Cilj projekta je razviti nov spletni program za šolski razvoj in spodbujanje
dobrega poklicnega psihofizičnega počutja učiteljev.

Vodja projekta Polona Markovič

Views: 2
Dostopnost