Učitelji bodo individualne govorilne ure izvajali po telefonu po predhodni elektronski najavi in potrditvi termina klica. Učitelji bodo starše poklicali ob uri, ko boste dogovorjeni.

Razpored individualnih govorilnih ur v dopoldanskem času bo objavljen tudi na šolski spletni strani.

Popoldanske (skupne) govorilne ure so 1 x mesečno od 17.00 – 18.30:

  • 12. 10. 2021
  • 9. 11. 2021
  • 7. 12. 2021
  • 11. 1. 2022
  • 8. 3. 2022
  • 12. 4. 2022
  • 10. 5. 2022

Prvi roditeljski sestanki so predvideni v prvi polovici meseca septembra.

Drugi roditeljski sestanki bodo predvidoma v mesecu februarju.

O načinu izvedbe bodo starši obveščeni preko otrokovega razrednika.