Program je nastal kot odgovor na zaskrbljujoče epidemološke podatke o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka). Dejstvo je, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot tudi s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v obdobju otroštva.

Namen programa je učence, ki se v pomladanskem obdobju odpravljajo v šolo v naravi, pa tudi ostale učence in nenazadnje tudi starše, opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Dolgoročni namen programa je doprinesti k zmanjšanju pojava kožnega raka v Sloveniji.