ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani starši!

Učitelji so pripravili izbor učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/2022.

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna, učenci bodo komplete prevzeli v zadnjem tednu počitnic oz. na prvi šolski dan. Naročilnic za izposojo ne bo, prosim pa vas, da me obvestite, če si učbenikov ne želite izposoditi  (el. naslov: knjiznica@os-kdk.si).

Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred bodo učenci dobili v šoli, stroške nakupa krije MIZŠ.

Bliža se zaključek pouka, ko bodo učenci vračali izposojene učbenike. Če ste se odločili, da bi katerega od njih obdržali, prosimo, da namero o odkupu pisno sporočite v knjižnico. Odkupna cena se določi na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če vaš otrok ob koncu leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne, ste dolžni plačati odškodnino.

Prevzem učnih gradiv in učbenikov na šoli v mesecu avgustu:

  • ponedeljek, 30. 8., torek 31. 8. 2021 med 9. in 14. uro.

Informacija o ponudnikih, pri katerih lahko naročate delovne zvezke in šolske potrebščine. Povezave:

Kopija-nova,

Mladinska knjiga,

Printink.

Upravljalka učb. sklada: Marta Gorjup

Ravnateljica: Sonja Šorli

Seznami po razredih:

1.  razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred