INTERESNE DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO V ŠOL. LETU 2022/2023

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji naše šole, se zaradi upoštevanja izvajanja VIZ dejavnosti v tako imenovanih mehurčkih za posamezni oddelek izvajajo redkeje, kot je napisano. Učenci in starši boste o tem obveščeni s strani izvajalca interesne dejavnosti. Hvala za razumevanje. Učitelji naše šole bodo interesne dejavnosti pričeli v mesecu oktobru, zunanji izvajalci že v mesecu septembru.

Seznam izvajanih interesnih dejavnosti

Nabor interesnih dejavnosti v šolskem letu 2022/2023

Prijavnica na interesno dejavnost

OPISI DEJAVNOSTI