ŠOLSKO LETO 2019/2020

Učitelji so pripravili izbor učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2019/2020.

Delovne zvezke za 1. in 2. razred bodo učenci dobili v šoli, stroške nakupa krije MIZŠ.

Starši so na sestanku sveta staršev predlagali, naj šestošolci, če učbenika za angleščino Touchstone 6 ne bodo več potrebovali, tega podarijo v knjižnico.

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in možna na podlagi pisnega naročila s spodaj izpolnjeno naročilnico. To vrnete razredniku najkasneje ali v šolsko knjižnico. Učenci bodo naročene učbenike prevzeli v zadnjem tednu počitnic oz. na prvi šolski dan.

Bliža se zaključek pouka, ko bodo učenci vračali izposojene učbenike. Če ste se odločili, da bi katerega od njih obdržali, prosimo, da namero o odkupu pisno sporočite v knjižnico. Odkupna cena se določi na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če vaš otrok ob koncu leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne, ste dolžni plačati odškodnino.

Večina med vami se odloča za druge poti naročanja delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, zato letos ne bomo delili ponudb, ki jih pripravljajo različna podjetja, jih je pa omejeno število na voljo v knjižnici, kjer jih lahko dobite. Za morebitne napake v ponudbah ne odgovarjamo!

Upravljalka učb. sklada: Marta Gorjup                        Ravnateljica: Sonja Šorli

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Naročilnica

Skupni seznam delovnih zvezkov z nabavnimi cenami