Tedenska uganka

… bo kmalu. Ta čas pa se lahko pozabavate  z Robinzonijado v informacijski džungli, ki so jo za vas pripravili v Mestni knjižnici Ljubljana.

Lahko rešujete tudi MEGA KVIZ, ki je letos posvečen knjigam.

Pobrskate lahko po temah Vesele šole in v kateri od učnih poti odkrijete marsikaj zanimivega.

Vesela bom vaših odzivov in idej, ki jih boste delili z drugimi.


Šolska knjižnica nudi svojim uporabnikom storitve za učenje, knjige in druge vire, ki uporabnikom omogočajo, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij.

Vsakoletne dejavnosti:

  • Oktober – mesec šolskih knjižnic.
  • Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk.
  • Sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana enoto Jožeta Mazovca v okviru projekta Rastem s knjigo ter pri organizaciji obiskov knjižnice za učence posameznih razredov.
  • Mesečna nagradna uganka.
  • Razstave ob obletnicah, mednarodnih dnevih, ipd.
  • Brati gore.
  • Noč knjige.
  • Vodenje tekmovanja Vesela šola.
  • Organizacija obiska Slovenskega knjižnega sejma za učence.

KIZ – knjižnično informacijsko znanje je medpredmetna povezava, pri kateri učenci vsaj 4 ure na leto spoznavajo dejavnosti knjižnice, iskanje informacij in njihovo uporabo. Velik poudarek je na spodbujanju branja, tako leposlovja kot neleposlovja, uporabi knjižničnega gradiva ter na navajanju uporabljene literature pri izdelavi različnih pisnih nalog učencev (plakat, referat, seminarska naloga …).

Navodila za navajanje