Drugošolci in tretješolci smo se udeležili Olimpijskega festivala, kjer smo se seznanili in sodelovali v različnih športnih izzivih.