1. razred, 5. razred, 6. razred

Izberite neobvezni izbirni predmet računalništvo, saj želite biti uspešni v digitalni družbi.

Spoznavajte temelje računalništva.

  • Pridobili boste znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.
  • Naučili se boste ukazovati računalniku, sestavljati programe, izdelovati igrice in razmišljati na računalniški način.
  • Uporabljali bomo brezplačno programsko orodje Scratch (http://scratch.mit.edu).
  • Reševali bomo probleme in izdelovali zanimive programe v programskem okolju Scratch.
  • Pripravljali se bomo na mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – računalniško tekmovanje Bober.
  • Postajali bomo ustvarjalni digitalni državljani in učenci.
  • Uporabljali bomo aktivnosti iz spletnih strani http://www.vidra.si in http://url.sio.si/bobercek.
  • Naučili se bomo sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati in izboljševati svoje programe. Pridobili bomo znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času nadaljnjega šolanja in nasploh v življenju.

Pridružite se neobveznemu izbirnemu predmetu računalništvo in postali boste ustvarjalni in logično razmišljajoči posamezniki.

 Urška Čarni