Predmet:       VZGOJA ZA MEDIJE – TISK

Kratica:          TIS

Razred:          7., 8., 9.

Učiteljica:      Mojca Strmšek

Število ur:      1 ura tedensko

 TISK 

Kako časopisi, revije in knjige vplivajo na nas?

Splošno o predmetu

Predmet tisk je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska. Učenci spoznajo tudi skupne značilnosti množičnih medijev ter razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja.

Kaj se bomo naučili?

Pri predmetu vzgoja za medije- tisk, bodo učenci izdelali svoj časopis. V razred bomo povabili novinarja, ki bo podrobneje predstavil poklic novinarja, obiskali bomo uredništvo revije Pil in Delo in spoznali, kako nastane časopis in kdo vse sodeluje pri njegovem nastanku.

Ogled novinarske hiše, seznanitev z delom novinarjev,  pogovor s novinarji.   Oblikovanje svojega časopisa.