Predmet:       ŠPORT ZA SPROSTITEV

Kratica:          ŠSP

Razred:         7.

Učiteljica:      Barbara Perhaj/Nataša Skala

Število ur:      1 ura tedensko

SPLOŠNI CILJI:

 • skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje
 • usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj
 • krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanje vase
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev
 • razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad
 • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika

ŠPORT  ZA SPROSTITEV

IZ VSEBINE:

 • pohodništvo in gorništvo
 • floorball (dvoranski hokej)
 • rolanje (potrebujete rolarje in čelado)
 • badminton
 • rokomet