Predmet:       INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE

 Kratica:          INO

Razred:          9.

Učiteljica:      Marta Gorjup

Število ur:      1 ura tedensko

Izbirni predmet informacijsko opismenjevanje se izvaja kot enoletni predmet v 9. razredu. Namenjena mu je ena ura pouka tedensko, torej 32 ur letno. Informacijska pismenost omogoča pridobiti, vrednotiti in uporabljati informacije iz širokega kroga znanja. Kako postaviti iskalno zahtevo, da bomo dobili odgovor, ki nam bo čim bolj v pomoč, pa naj bo to odgovor na vprašanje, kaj danes vrtijo v kinu ali pa odgovor na vprašanje ali imajo na Finskem tudi izbirni predmet, ki je podoben informacijskemu opismenjevanju, vsega tega se bomo poskušali naučiti. Ker ne moremo mimo knjižnice, bomo poleg šolske spoznali še ostale knjižnice in katero od njih tudi obiskali. Da delo ne bo preveč suhoparno, bomo naučeno predstavili v različnih oblikah. Ob tem se bomo mimogrede naučili, kaj so avtorske pravice, ugotovili, zakaj je potrebno navajanje podatkov, kaj so bibliografije… In ne nazadnje, kljub elektronskim knjigam, za katere pravijo, da bodo nadomestile klasično knjigo, bomo ostali zvesti dobri stari knjigi, kakšno skupaj prebrali, o njej poklepetali in jo predstavili še sošolcem. Elektronske knjige pač ne moremo vzeti s seboj v posteljo in uživati v dobri družbi knjižnih junakov ter z njimi doživljati vse, kar doživljajo oni.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA:

 • Razvijanje sposobnosti za branje, pisanje, poslušanje, govor, opazovanje in risanje.
 • Razvijanje sposobnosti za samostojno učenje.
 • Razvijanje navad za uporabo knjižnice in njenih gradiv za potrebe izobraževanja ali aktivnega preživljanja prostega časa.

KNJIŽNICA KOT INFORMACIJSKO SREDIŠČE

 • Samostojno iščemo gradivo na določeno temo, pri čemer nam pomaga tudi računalnik.
 • Znamo poiskati določen članek v posamezni reviji, časopisu, zborniku…
 • Spoznamo zbirke podatkov na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju.
 • Učimo se biti kritični in zahtevni uporabniki knjižnice.

KAJ ZNAM?

 • Ločim različne informacije.
 • Prepoznam uporabne informacije.
 • Znam izbrati in se samostojno odločiti.
 • Znam pisati projektne in raziskovalne naloge. Razumem pomembnost raziskovalnega dela.