Predmet:       GLEDALIŠKI GLUB

 Kratica:          GLK

Razred:          7., 8., 9.

Število ur:      1 ura tedensko

Gledališče je dramska umetniška dejavnost, je disciplina, ki se ukvarja z izvajanjem odrskih, zlasti dramskih del.

Pri tem izbirnem predmetu bodo učenci in učenke uprizarjali dramske igre in dela znanih pisateljev, lahko bodo samostojno ustvarjali besedila in manjše predstave, nastopali bodo na odru ter se učili delati v skupini. Cilj tega izbirnega predmeta bo ustvariti prave male dramske igralce, najboljše odigrane igre bodo uprizarjali na šolskih prireditvah oziroma šolskih proslavah.

Izbirni predmet gledališki klub je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura tedensko, tj. 35 ur letno.