Dragi učenci,

v šolskem letu 2021/2022 bo šola učencem sedmih, osmih in devetih razredov ponudila v spodnjem seznamu opisane obvezne izbirne predmete. Prijava bo potekala v aplikaciji e-Asistent od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Izbirni predmeti v Osnovni Šoli
Seznam ponujenih izbirnih predmetov 2021/22
Opis izbirnih predmetov 2020/22