INTERESNE DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO V ŠOL. LETU 2021/2022

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji naše šole, se zaradi upoštevanja izvajanja VIZ dejavnosti v tako imenovanih mehurčkih za posamezni oddelek izvajajo redkeje, kot je napisano. Učenci in starši boste o tem obveščeni s strani izvajalca interesne dejavnosti. Hvala za razumevanje.

Nabor interesnih dejavnosti v šolskem letu 2021/2022

Prijavnica na interesno dejavnost

OPISI DEJAVNOSTI