TEMELJNA NAČELA VRSTNIŠKE MEDIACIJE

Prostovoljnost in zaupnost

Sodelovanje tretje osebe – mediatorja (mediacijskega  para)

 Vloga vrstniških  mediatorjev:

  • sta nepristranska.
  • ne svetujeta sprtima stranema.
  • poslušata in pomagata, da

sprta učenca sama prideta do  rešitve s katero bosta oba  zadovoljna.

  • na koncu zapišeta dogovore v  mediacijsko pogodbo.

ŠOLSKI RED

IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

  • Obstoječi šolski red in pravila se ne spreminjajo (učenec, ki krši šolska pravila prejme restutucisjki ukrep oz. vzgojni opomin – glede na pravila šolskega reda).
  • Vrstniška mediacija je prostovoljna – učitelji spodbujajo učence, da rešijo konflikt s pomočjo mediacije.
  • Mediacijski pari samostojno vodijo vrstniške mediacije, vendar so jim na voljo šolski mediatorji, ki presodijo kateri konflikti so sploh primerni za to obliko reševanja nesoglasij.

POTEK MEDIACIJE

1. faza:

–      PREDSTAVITEV MEDIATORJEV  IN MEDIANTOV

–      PREDSTAVITEV MEDIACIJE

–      PREDSTAVITEV PRAVIL

–      PODPIS MEDIACIJSKE POGODBE

(medianta se zavežeta, da bosta upoštevala pravila)

2. faza:

–      RAZISKOVANJE PROBLEMA

s poudarkom na upoštevanju  mediacijskih tehnik

3. faza:

–      ISKANJE REŠITVE in SPREJETJE DOGOVORA

 

.