V sklopu projekta Korak k sončku so učenci 4. razreda obiskali Vrt čutil. Vrt čutil se nahaja za stavbo Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Posebnost vrta je, da ga lahko doživljamo z vsemi čutili, predvsem s tistimi, ki jih običajno ne uporabljamo. Polnočutnim omogoča lažje vživljanje v svet slepih in slabovidnih in predstavlja arhitekturne rešitve, ki pomagajo tako enim kot drugim. Potek delavnice:

  • Učenci so se razdelili v dve skupini. Vsaka od skupin se je najprej preizkusila v dveh športnih igrah, prilagojenih za slepe in slabovidne osebe. To sta showdown (namizni tenis) in goalball (igra z zvenečo žogo).
  • Učenci so spoznali pripomoček za slepe pri hoji – belo palico ter kako slepega vodi spremljevalec.
  • Učenci so si nato pogledali knjige v brajevi pisavi ter tipno okrepljene (izbočene »ilustracije« ipd.).
  • Spoznali so način dela slepega oz. slabovidnega z računalnikom.
  • Ogledali so si družabne igre, prilagojene slepim in slabovidnim (Človek ne jezi se, Križci in krožci, domine …).
  • S prevezo na očeh so se sprehodili skozi vrt čutil (poligon z ovirami, tipanje strukturno raznolikih ploščic, ugotavljanje vrste začimb in zelišč s pomočjo voha itd.).

Fotografije si lahko ogledate med Prispevki.

Simona Kirn in Klaudija Kovač