horso by themepul

9.a: Naravoslovni dan, Trst


Podrobnosti dogodka

  • Date:

Informacije bodo učenci prejeli pri razrednikih in na oglasni deski v šoli.

Dostopnost