Dragi učenci in spoštovani starši!

V ponedeljek, 15. 2. 2021, se v šolske klopi vračajo vsi učenci od 1. do 9. razreda.

Pouk bo za učence potekal v matičnih učilnicah (mehurčkih). Prihodi v šolo za vse razrede so določeni po urah – PRIHODI V ŠOLO.

Na šolskih hodnikih in v skupnih prostorih šole (WC, garderobe, zunanji šolski prostori) morajo učenci nositi maske.

Starše učencev 4. in 5. razreda prosimo, da ogovorite na anketo, s katero nam boste pomagali pri organizaciji morebitnega nujnega podaljšanega bivanja. Starši boste obvestilo prejeli tudi od svojih razredničark. POVEZAVA DO ANKETE

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda poteka po ustaljenem urniku.

IZSEK IZ OKROŽNICE z dne 11. 2. 2021