• enoletni predmet – lahko se vključi v vsakem razredu
 • ena ura tedensko/35 ur letno
 • 4., 5., 6. razred

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport.

Pri NŠP so dejavnosti razdeljene v tri sklope:

PRVI SKLOP

(razvoj splošne aerobne vzdržljivosti)

 • teki
 • dejavnosti na snegu
 • aerobika

DRUGI SKLOP

(razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti)

 • igre z loparji
 • žogarije
 • zadevanje tarč
 • cirkuške spretnosti

TRETJI SKLOP

(razvoj različnih pojavnih oblik moči)

 • akrobatika
 • skoki
 • plezanja
 • borilni športi