Predmet:       VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA

Kratica:          TEV

Razred:          7., 8., 9.

Učiteljica:      Mojca Strmšek

Število ur:      1 ura tedensko

 TELEVIZIJA

Kako televizija in internet vplivata na naše življenje?

 Splošno o predmetu

Predmet vzgoja  za medije – televizija obsega eno uro tedensko. Učenci ga lahko izberejo v 7., 8., in 9. razredu. Učenci se boste naučili kritično vrednotiti medije, posebej pa televizijo, ki je poleg interneta glavni elektorski medij.

Namen predmeta

Primeren je za vse, ki radi gledajo televizijo in deskajo po internetu. Zakaj? Pri predmetu se boste naučili, kako nam mediji ustvarjajo življenje, kako vplivajo na naše želje in potrebe.

Kaj se bomo naučili?

  1. Kritično bomo analizirali in ocenjevali TV-programe in internet.
  2. Razmislili boste o svojih navadah spremljanja televizije in uporabe medijev.
  3. Spoznali boste delovanje televizijskih hiš in interneta.
  4. Spoznali boste, kako nastajajo televizijske novice.
  5. Seznanili se boste z nastankom televizije in interneta.
  6. Razumeli boste značilnosti televizijskega medija in interneta.
  7. Kaj dela televizijski novinar? V čem se razlikuje od časopisnega?
  8. Pojasnili bomo, zakaj je svoboda medijev eden temeljev demokracije.

Ogled televizijske hiše, seznanitev z delom na televiziji, pogovor s televizijskimi novinarji, ogled snemanja TV oddaje. Oblikovanje svoje televizijske oddaje.