Predmet:       ŠPORT ZA ZDRAVJE

 Kratica:         ŠZZ

 Razred:         8.

 Učiteljica:      Barbara Perhaj/Nataša Skala

Število ur:      1 ura tedensko

SPLOŠNI CILJI:

 • skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje
 • usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj
 • krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanje vase
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev
 • razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad
 • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika

ŠPORT ZA ZDRAVJE

IZ VSEBINE:

 • splošna kondicijska priprava
 • pohodništvo in gorništvo
 • Namizni tenis
 • baseball
 • košarka