Predmet:        SREČANJA S KULTURAMI IN NAČINI ŽIVLJENJA

 Kratica:          SSK

Razred:         8., 9.

Učiteljica:      Marija Cafnik

Število ur:      1 ura tedensko

 Srečanje s kulturami in načini življenja – etnologija

Sodobnosti z razsežnostmi dediščine –etnologija

Glavni poudarek in namen predmeta je v povezovanju kulturnih oblik in vsakdanjega načina življenja. Učence navajamo k razumevanju razmerja med oblikami naše dediščine in sodobni življenjem. Temelj je v poznavanju kulturnih oblik v domačem okolju, primerjalno pa na celotnem slovenskem etničnem ozemlju ter tudi pri drugih narodih in ljudstvih. Predmet spodbuja mladega človeka k razvoju razumevanja družbenih pojavov.

Naučimo se samospoštovanja, odkrivanja vrednot vsakdanjika v vseh obdobjih zgodovinskega razvoja in v vsakokratnih sodobnostih z njihovimi kulturnimi oblikami in načini življenja.

Eden temeljnih ciljev predmeta je oblikovanje pravilnega odnosa mladega človeka do lastne istovetnosti in domovinske vzgoje, ki nista posredovani romantično, populistično in nostalgično.

Učenci spoznavajo temeljna vprašanja etnološke vede ter vprašanja, ki posegajo na področje dediščine in načinov življenja. Seznanijo se s temeljnimi pojmi kot so kultura, dediščina, identiteta, narod, ljudstvo… Spoznavanje sestavin načinov življenja jim omogoča razumevanje različnosti med ljudmi, vzorčne povezanosti kulturnih pojavov in krepitev pozitivnega odnosa do njih.

Predlog predmetnika devetletne osnovne šole predvideva eno uro tedensko v osmem razredu in eno uro tedensko v devetem razredu.