Predmet:       ŠOLSKO NOVINARSTVO

Kratica:          ŠNO

Razred:          7., 8., 9.

Učiteljica:      Marta Gorjup

Število ur:      1 ura tedensko

Izbirni predmet je enoleten in ga lahko izberejo učenci 7., 8. ali 9. razreda. Namenjena mu je 1 ura tedensko (35 ur letno).

Nekateri bistveni cilji predmeta so: Učenci pri predmetu razvijajo pozitiven odnos do slovenskega jezika, se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine, utrjujejo znanje knjižnega jezika, se zavedajo različnih okoliščin, v katerih se uporabljajo različ ne zvrsti jezika, razvijajo sposobnosti poslušanja, govorjenja, branja in pisanja.

S prebiranjem časopisov in revij ter sledenjem RTV programu in novicam na svetovnem spletu si oblikujejo kritičen odnos do medijev, sami oblikujejo različna besedila (vest, poročilo, reportaža, anketa, intervju, komentar, pismo…).

Eden od izzivov, za katerega pa ni nujno, da mu bomo kos, bo ustvariti razredni časopis, v tiskani ali spletni obliki. Seveda se bomo potrudili, da bodo prispevki čim bolj zanimivi. Raziskali bomo tudi, kaj vse je že »izšlo« na naši šoli, naredili bomo razstavo šolskih časopisov in se s prebiranjem teh ter tudi ostalih časopisov učili, kakšen mora biti dober novinar in dober novinarski prispevek.

Tretji sklop predmeta je namenjen spoznavanju slovenske slovstvene folklore, seznanili se bomo z bogato dediščino  ljudskega izročila in ljudskega slovstva.