Predmet:       SONCE, LUNA, ZEMLJA

 Kratica:          SLZ

 Razred:          7., 8., 9.

 Učiteljica:      Urška Čarni

Število ur:      1 tedensko

Pri predmetu astronomija bodo učenci raziskovali svoj položaj v svetu glede na različne relacije: jaz – Zemlja, Zemlja – Sonce, Sonce in ostalo vesolje.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih sposobnosti in se prilagaja njihovim interesom.

Astronomija sestoji iz treh neodvisnih enoletnih sklopov.

Pri predmetu astronomija učenci:

  • načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja,
  • analizirajo pridobljene ugotovitve,
  • razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja,
  • razvijajo kritičen in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih spoznanj,
  • razvijajo sposobnost in željo za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij.

Če bo le možno, bomo obiskali katerega od astronomskih društev in se seznanili z njihovimi dejavnostmi.