Predmet:       RADIO

Kratica:          RAD

Razred:          7., 8., 9.

Učiteljica:      Mojca Strmšek

Število ur:      1 ura tedensko

V okviru izbirnega predmeta, ki je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda bi učenci sami pripravljali radijske oddaje, zbirali novice (tako o dogajanju na šoli kot tudi izven nje), pa tudi glasbo za predvajanje, občasno v glavnem odmoru. Obiskali bi tudi radijsko postajo, da vidimo, kako to poteka profesionalno.

PROGRAM

Imeli bi več rubrik:

 • Nagradno vprašanje, kjer učenci odgovarjajo na vprašanja in svoje odgovore vržejo v nabiralnik, ki ga imajo na primer v knjižnici.
 • Beležili bi dogodke, kjer se pove vse o preteklih uspehih in tekmovanjih, ki so se dogodili na šoli; ozirali bi se v prihodnost, napovedali dogodke, ki se bodo odvili na naši šoli;
 • Obiskali različne radie v Ljubljani in potem na šoli poročali, kako je bilo na obisku;
 • morda Skriti gost, kjer učenci pripravijo intervju z določeno osebo in vnaprej posnamejo glas, nato pa spremenimo glas in učenci ugibajo, kdo je ta skriti gost, svoje odgovore pa ponovno oddajo v nabiralnik, srečni izžrebanec pa prejme nagrado
 • Želeli ste, sedaj pa poslušajte, kjer obiščejo vsak razred in nato zavrtijo glasbene želje vsakega razreda posebej. (Primerne glasbene vsebine.)

Rubrike, ki bi jih predlagali učenci.

Uresničevali bi splošne cilje:

Učenci:

 • se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine;
 • si utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega),
 • se zavedajo različnih okoliščin rabe jezika,
 • si razvijajo zmožnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje)
 • si razvijajo sposobnost izražanja v praktično sporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku.

Kaj se bo dogajalo pri pouku šolskega novinarstva?

Skupaj z učenci bomo:

 • pregledovali revije, časopise, spletne portale,
 • spremljali radijski in televizijski program,
 • ustvarjali svoj šolski/predmetni radio,
 • iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila, intervjuje, reportaže …) tudi s terena,
 • pripravili tiskovno konferenco in okroglo mizo z zanimivimi gosti in temami,
 • raziskovali zvrsti jezika (sleng, naše narečje, časopisni, radijski in televizijski jezik),
 • pisali prispevke za šolski časopis mladinski tisk in se odzivali na razne slovstvene razpise.

Učenci bodo pri svojem delu uporabljali (se naučili uporabljati) različne tehnične pripomočke, kot so fotoaparat, mikrofon, diktafon, računalnik, seveda pa ne bomo pozabili na stari dobri svinčnik in zvezek.

Literatura:

 • delovni zvezek za izbirni predmet