Predmet:       NAČINI PREHRANJEVANJA

Kratica:          NPH

Razred:          9.

Učiteljica:      Marjana Tratnjek Pavc

 Število ur:      1 tedensko  (2 uri na vsakih 14 dni)

Izbirni predmet je smiselno nadaljevanje predmeta Sodobna priprava hrane. Temelji isto na praktičnem delu v gospodinjski učilnici, s tem da spoznamo tu vsebine še dodatno nekatere zanimive vsebine in sicer:

  • Temeljna načela prehrane v različnih starostnih obdobjih (nosečnost, dojenčki, otroci, odrasli…)
  • Pomembnost zdrave prehrane za našo prehranjenost
  • Tradicionalni in drugi načini prehranjevanja (vegetarijanstvo, bioprehrana…)
  • Prehrano v posebnih razmerah (vojna, suša, bolezni…)

Predmet temelji na seminarskem delu, obisku prehranske strokovnjakinje, z obiski spoznamo pripravo različnih jedi, udeležimo se sejma Narava -Zdravje…

Predmet se oceni pisno ali ustno enkrat v konferenci.

POVEZAVE

Biologija, Kemija, Športna vzgoja, Medicina, Živilska tehnologija, Gospodinjstvo