Predmet:       LIKOVNO SNOVANJE

 Kratica:          LS1, LS2, LS3

 Razred:         7., 8., 9.

 Učitelj:            Kristijan PIRC

 Število ur:      1 ura tedensko

Izbirni predmet likovne vzgoje – Likovno snovanje – dopolnjuje vsebine predmeta likovne vzgoje. Celotna dejavnost predmeta sloni na razvoju likovne ustvarjalnosti, likovnega raziskovanja sveta in odkrivanje posebnosti likovnega izražanja.

Cilji predmeta in načini pridobivanja ocen:

 • Priprava za sodelovanje v kulturnem življenju in okolju.
 • Razumevanje sodobne vizualne komunikacije.
 • Pridobivanje občutljivosti za lepoto in kritično sprejemanje likovnih stvaritev.
 • Spodbujanje k tolerantni kritičnosti in preverjanju lastnih stališč.
 • Navajanje k varovanju likovne dediščine.
 • Učenje pristopa k likovni umetnini.
 • Učenje razumevanja različnih izraznih načinov v umetnosti.
 • Spodbujanje k samostojnem vrednotenju in doživljanju umetnin.

Ocenjujejo se izdelki.

LIKOVNO SNOVANJE I. (7. razred)

 Cilji predmeta:

 • Spoznavanje pisave kot abstraktne risbe, optična razporeditev črk in besed ter uskladitev z risbo ( strip, voščilnica, znak, knjižna ali embalažna oprema, slogan, grafit, vabilo, karikatura).
 • Oblikovanje modnih dodatkov po lastnih zamislih.
 • Oblikovanje razgibanega kipa iz mehkega materiala (glina).
 • Oblikovanje reliefa z razgibano površino v različno oblikovane osnovne plošče (glina, mavec, papirna masa).

LIKOVNO SNOVANJE II. (8. razred)

Cilji predmeta in načini pridobivanja ocen:

Risanje prostorske forme na fantazijski način, s pomočjo sodobnih risarskih pripomočkov (računalnik),

 • Črta, ki nastane z gibanjem točke – risanje:
 1. miže na papir
 2. miže na tablo
 3. miže po zraku tako jasno, da sošolci uganejo vsebino narisanega
 4. risanje izbrane risbe s točkovnim svetilom (baterija, laser) po zraku v zatemnjenem prostoru pred odprtim objektivom fotoaparata.
 • Slikanje na izbrano glasbeno delo (izbor priljubljenega glasbenega dela, ob
 • poslušanju ugotavljajo izrazne značilnosti).
 • Oblikovanje idejne zasnove plakata.
 • Izdelava idejnega osnutka in maketa lastnega stanovanjskega prostora.
 • Umetniška grafika.
 • Industrijska grafika.

LIKOVNO SNOVANJE III.  (9. razred)

Cilji predmeta in načini pridobivanja ocen

 • Urejanje likovne kompozicije (risbe, slike, kipa in fotografije) s pomočjo ZLATEGA REZA.
 • Prostorsko oblikovanje: instalacije.
 • Vizualna sporočila in likovna vsebina: fotografija, film, video.