Predmet:       IZBRANI ŠPORT

 Kratica:         IŠP

 Razred:         9. r

 Učiteljica:      Barbara Perhaj/Nataša Skala

Število ur:      1 ura tedensko

SPLOŠNI CILJI:

 • skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje
 • usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj
 • krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanje vase
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev
 • razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad
 • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA (9. razred)

IZ VSEBINE:

 • zgornji in spodnji odboj
 • natančnost podajanja, serviranja in sprejemanja servisa
 • izpopolnjevanje napadalnega udarca
 • igra 2:2, 3:3, 6:6 na različnih velikostih igrišč
 • pravila igre
 • sodniški znaki, sojenje
 • fair play