Predmet:       ANSAMBELSKA IGRA

 Kratica:          ANI

 Razred:          7. 8. 9.

 Učiteljica:      Marija Tratnik Rupar

 Število ur:      1 ura tedensko

Ansambelska igra je enoletni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko v 7., 8. in  9. razredu.

VSEBINA IN CILJI: Predmet je namenjen učencem, ki bi radi igrali na glasbila, in vsem, ki nanje že igrajo. Začeli bomo z osnovami, tako da predznanje ni potrebno (kljunasta flavta, Orffova glasbila, inštrumenti, ki se jih učijo v glasbenih šolah).

Cilj:

  • Učenci se naučijo poslušati, aranžirati in izvajati znamenita in popularna že obstoječa glasbena dela na različnih glasbenih inštrumentih.
  • Preizkusijo se na področjih komponiranja, aranžiranja in izvajanja lastnih glasbenih zamisli.
  • Spoznajo kaj se izvajalcem dogaja na odru (trema, predstavitev in uresničevanje lastnih zamisli v skupini, vrednotenje nagnjenj …).
  • Učenci bodo svoje priredbe izvajali samostojno in s pevskim zborom.