Gradiva za tekmovanja

Biologija

Tekmovanje iz znanja biologije za

Informacije o

naravoslovje

Tekmovanje iz znanja naravoslovja KRESNIČKA

, navodila za

, navodila za

sladkorna bolezen

Tekmovanje iz znanja o

Informacije o

 

 Tekmovanja iz naravoslovja Kresnička

Opis tekmovanja:
https://www.dmfa.si/NaOS/OpisTekmovanj.html

Pravilnik tekmovanja:

Razpis in navedeni poskusi za posamezne razrede (linki):
https://www.dmfa.si/NaOS/Razpis.html