Prijave za vpis v želeno srednjo šolo za prihodnje šolsko leto bodo učenci izpolnjevali doma skupaj s svojimi starši, v času od 2. marca 2015 dalje. Ponedeljek, 23. 3. 2015, je zadnji rok za oddajo izpolnjene prijavnice (skupaj s potrebnimi dokazili) na OŠ Karla Destovnika-Kajuha (šolska svetovalna delavka Ida Krušič Smrekar, pisarna 3a).

Svetovalna delavka, ki vodi postopek vpisa na srednjo šolo, bo prijave pregledala in jih skupaj s potrebnimi dokazili posredovala na posamezne srednje šole.

Vsak učenec odda samo eno izpolnjeno prijavnico, razen učenci, ki se želijo poleg izbrane šole vzporedno vpisati tudi na program Umetniška gimnazija (glasbena in plesna smer). Slednji posredujejo prijavnico tudi šoli, v katero se želijo vzporedno vpisati (ter fotokopijo prijavnice za vpis v izbrano šolo).