Strokovni delavci

XJanja Sunčič:
XSonja Domazet:
XMarta Gorjup: 01/520-84-85
XIda Krušič Smrekar: 01/520-84-91
XPolona Markovič: 01/520-84-92
Strokovna pomočJanja Sunčičjanja.suncicos-kdk.si
Strokovna pomočSonja Domazetsonja.domazetos-kdk.si
KnjižničarkaMarta Gorjupknjiznicaos-kdk.si
Šolska svetovalna službaIda Krušič Smrekarida.krusicos-kdk.si
Strokovna pomočPolona Markovičpolona.markovicos-kdk.si
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11