Šolski sklad na naši šoli deluje od leta 2004.

Predsednica šolskega sklada je Špela Mehle.