Socialno-ekonomske stiske

Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.

  •  Koristne spletne povezave:

–  Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje obrazec – vloga za pomoč

–  ZMP Ljubljana Moste-Polje

Šolska svetovalna služba pri reševanju socialnih stisk sodeluje tudi s šolskim skladom, s Centrom za socialno delo, z Rdečim križem, z Zvezo prijateljev mladine in drugimi zunanjimi ustanovami.