Šolska in vrstniška mediacija

TEMELJNA NAČELA VRSTNIŠKE MEDIACIJE

  Prostovoljnost in zaupnost

  Sodelovanje tretje osebe –     mediatorja (mediacijskega  para)

 Vloga vrstniških  mediatorjev:

  • sta nepristranska.
  • ne svetujeta sprtima stranema.
  • poslušata in pomagata, da

sprta učenca sama prideta do  rešitve s katero bosta oba  zadovoljna.

  • na koncu zapišeta dogovore v  mediacijsko pogodbo.

ŠOLSKI RED

IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

  • Obstoječi šolski red in pravila se ne spreminjajo (učenec, ki krši šolska pravila prejme restutucisjki ukrep oz. vzgojni opomin – glede na pravila šolskega reda).
  • Vrstniška mediacija je prostovoljna – učitelji spodbujajo učence, da rešijo konflikt s pomočjo mediacije.
  • Mediacijski pari samostojno vodijo vrstniške mediacije, vendar so jim na voljo šolski mediatorji, ki presodijo kateri konflikti so sploh primerni za to obliko reševanja nesoglasij.

POTEK MEDIACIJE

 

1. faza:

–      PREDSTAVITEV MEDIATORJEV  IN MEDIANTOV

–      PREDSTAVITEV MEDIACIJE

–      PREDSTAVITEV PRAVIL

–      PODPIS MEDIACIJSKE POGODBE

(medianta se zavežeta, da bosta upoštevala pravila)

2. faza:

–      RAZISKOVANJE PROBLEMA

s poudarkom na upoštevanju  mediacijskih tehnik

3. faza:

–      ISKANJE REŠITVE in SPREJETJE DOGOVORA

Na naši šoli je 13 usposobljenih vrstniških mediatorjev.

 Kdo so VRSTNIŠKI MEDIATORJI na OŠ Karla Destovnika-Kajuha?

Učenci 6, 7, in 9. razreda, ki pozorno poslušajo, obnovijo in razumejo kje koga »čevelj žuli«, so strpni, se ne postavljajo na eno stran in ne sodijo.

Pomagajo nam poiskati drugačne, nove, skupne rešitve, da se

bomo med seboj boljše razumeli.

 

Kdaj poiščem vrstniškega mediatorja?

 

…ko sem žalosten, ker…

…ko sem jezen zaradi…

…ko se skregam s sošolcem, prijateljem…

Kdaj poteka mediacija?

Po dogovoru, po končanem pouku, še isti dan ali v dneh, ki sledijo.

 Kje poteka mediacija?

 V sobi za mediacijo (11a).

 Kako pridem do vrstniškega mediatorja?

 Poiščem koordinatorko vrstniške mediacije Ido Krušič Smrekar (pisarna 3a).