Projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«

V tem projektu sodelujemo kot partnerska šola od 1. 11. 2013 do 31. 8. 2015. Poglavitni cilji so: zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okolje in s tem prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja; preko promocijskih aktivnosti želimo prispevati k razvijanju medkulturnosti v družbi.

Naloge in aktivnosti:

  • učna pomoč v sodelovanju z učitelji,
  • učenje slovenščine kot drugega tujega jezika,
  • delavnice za starše in otroke,
  • priprava strokovnega gradiva,
  • regijska usposabljanja za strokovne delavce.

Nosilka projekta je Mirjana Srebot, OŠ Martina Krpana.