Letos se bo naša šola četrto leto pridružila projektu Evropska vas, katerega organizator je Evropska hiša Maribor v sodelovanju s slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. Namen projekta je bolje spoznati vse v sodelovanju s slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. Namen projekta je bolje spoznati vse pridružene članice Evropske unije, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, nošo, posebnostmi, spoznati njihove zastave, grbe in proučevati njihov način življenja. V mesecu oktobru bomo izvedeli, katero državo bomo spoznavali v sklopu projekta.
Vse kar bo nastalo skozi šolsko leto pri pouku in drugih dejavnostih, bomo pokazali maja ob dnevu Evrope na Hribarjevem nabrežju v Ljubljani.