V  šolskem letu 2009/10 se je naša šola vključila v nacionalni projekt E-šolstvo, ki poteka pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport. Končni cilji projekta in vseh vključenih šol so:

1. izobraževanje oz. usposabljanje

 • standard e-kompetentni učitelj (osnovna uporaba, splošno-didaktična uporaba, specialno-didaktična uporaba pri pouku)
 • standard e-kompetentni računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
 • e-kompetentno vodenje informatizirane šole

2. svetovanje na posamezni šoli

 • svetovanje pri vodenju informatizirane šole (načrtovanje dejavnosti in izvajanje informatizacije šole)
 • didaktična podpora in svetovanje učiteljem, vzgojiteljem, učencem in drugim za uporabo IKT pri poučevanju in učenju
 • tehnična podpora in pomoč

 

Izvajanje vseh nalog v okviru projekta na šoli koordinira šolski tim za IKT, ki ga sestavljajo:

 • Sonja Šorli, ravnateljica
 • Miha Kočar, vodja projekta
 • Nataša Skala, članica
 • Nina Grum, članica
 • Jožica Lang, članica
 • Marta Gorjup, članica