Naša šola je s šol. letom 2010/11 stopila v projekt Postopno uvajanje drugega tujega jezika. Na šoli se tako trenutno v šol. letu 2012/13 uči že tretja generacija sedmošolcev. Projekt se bo zaključil sept. 2013. Bodoči učenci bodo tako lahko nemščino izbirali med izbirnimi predmeti. 

 

 

 

 

 

Naši učenci na strokovni ekskurziji na Dunaju.

 

 

 

 

 

Naši učenci na strokovni ekskurziji v Münchnu.