Building bridges 4 a better future

Mednarodna mobilnost zavzema v evropskem prostoru vedno pomembnejše mesto. Program Comenius, katerega poglavitna cilja sta zboljšanje kakovosti šolstva in  krepitev evropske razsežnosti v šolskem izobraževanju, nam omogoča medsebojno sodelovanje partnerskih šol izven meja Slovenije.

Prav zaradi tega se je naša šola vključila v Comenius projekt “Gradimo mostove za boljšo prihodnost”.

Gre za projekt večstranskega šolskega partnerstva, ki je finančno podprt s strani Evropske komisije in je namenjen povezovanju in sodelovanju šol iz različnih sodelujočih držav na skupno temo.Projekt je ekološko obarvan in vsebuje naslednje cilje:

  • razvijanje pozitivnega odnosa do okolja,
  • razvijanje strpnosti do drugih kultur in drugačnosti,
  • razvijanje zavedanja za lastno odgovornost za družbo in okolje,
  • refleksija lastne kulture in zgodovinske identitete, menjava z drugimi sodelujočimi,
  • spoznavanje posledic naših vsakdanjih ravnanj na spremembe v klimi,
  • poglabljanje znanj tujih jezikov,
  • uporaba nove tehnologije za komunikacijo, poglobiti IKT znanje.

V projekt so vključeni vsi učenci naše šole, ki oblikujejo različne izdelke, se pogovarjajo o določenih temah, tako med poukom kot ob dnevih dejavnosti, pri razrednih urah in interesnih dejavnostih. Predvsem učenci tretje triade so vključeni tudi v mobilnosti, to je v obiske ostalih šol v projektu, z namenom predstavitve našega dela in načrtovanja in usklajevanja nadaljnjega dela.

Na obiskih oz. izmenjavah učenci iz prve roke spoznajo življenje svojih evropskih vrstnikov.Predstavniki šol (učenci in učitelji) se bodo trikrat oz. štirikrat v šolskem letu srečali na eni izmed šol, naša šola je bila gostiteljica maja 2012.

Projekt bo trajal dve šolski leti in se bo zaključil v mesecu juniju leta 2013.Partnerske šole so:

I.E.S. “Gonzalo Torrente Ballester”, Španija
Agrupamento Vertical de Escolas de Briteiros, Portugalska
  Kilis Anadolu Lisesi, Turčija
  Lycée Pierre d’Ailly, Francija
  Profesionalna Tehnicheska Gimnazia “Nikola Vaptsarov”, Bolgarija
   ABB Industrigymnasium, Švedska
  Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach, Poljska
  OŠ Karla Destovnika-Kajuha, SlovenijaVeč o projektu lahko preberete tukaj.