DIAGNOSTIČNI POSTOPKI

Psihologinja Sonja Domazet glede na opažanja otrokovih učiteljev in/ali staršev ob soglasju staršev izvede diagnostične postopke. Na podlagi teh staršem predlaga načrt pomoči v šoli in doma ali nadaljnjo obravnavo v zunanjih institucijah:

– pomoč na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše;

– podaja zahteve za uvedbo postopka usmerjanja na Zavod za šolstvo (v primeru, da otrok izkazuje specifične primanjkljaje na posameznih področjih učenja);

– usmeritev v druge institucije, odvisno od narave otrokovih težav.